Knihy Chico Xaviera vydané v češtině

kniha

Život a cesta

Chico Xavier

Kniha přináší povznášející poselství, která se zabývají tématy jako: Božská trilogie, Příprava na zítřek, Tváří v tvář smrti...

Více

kniha

Zrození a znovuzrození

Chico Xavier

Kniha nadiktovaná duchem Emmanuelem přináší úvahy o mnohosti životů a důležitosti vývoje každého z nás.

Více

kniha

Bůh čeká

Chico Xavier

V knize nás Meimei učí, jak přijít k Bohu a jak jsou na této cestě důležité laskavost, soucit a láska.

Více

kniha

Zrnko hořčice

Chico Xavier

Kniha rychlých úvah k dlouhému a hlubokému rozjímaní. Autorem je Emmanuel.

Více

Spirituální otázky a odpovědi od světových problémů až po hippies

Chico Xavier

Tato kniha je přepisem televizního pořadu Pinga-Fogo, který vysílala 21. 12. 1971 brazilská televize.

Více

Odvaha

Chico Xavier

Knihu Odvaha nadiktovali nevtělení autoři, mezi něž patří Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Meimei a další.

Více

Zelené světlo

Chico Xavier

Knihu Zelené světlo nadiktoval André Luiz, stoupenec duchovního lékařství a autor mnoha knih.

Více

Dopisy jedné mrtvé

Chico Xavier

Knihu Dopisy jedné mrtvé nadiktovala po své smrti Chico Xavierovi jeho maminka Maria João de Deus.

Více

Knihy jiných autorů z oblasti spiritismu vydané v češtině

Duchové a média

Léon Denis

Kniha popisující teorii a praxi spiritismu ve svých zlatých dobách i mnohé výzkumy důkazů existence neviditelného světa.

Více

Příběh jednoho snu

Bezerra de Menezes

Autorem knihy je Bezerra de Menezes, který se později stal nevtěleným průvodcem Chico Xaviera.

Více

  Nic už Vám neunikne! Sledujte Chicoxavier.cz na Facebooku