Články

Seřadit podle kategorií

Reinkarnace matky Chico Xaviera

Ukázka z knihy „Chvíle s Chico Xavierem“ od Adelino Silveiry

více …

Světlo reinkarnace

Dnes máš nemocné tělo, které tě nutí se neustále léčit...

více …

Pouť v evangeliu

Pokud jsi přijal evangelium jako požehnanou cestu ke svému zdokonalení, nezapomeň se k němu hlásit všude na celém světě.

více …

Zemřelí příbuzní

Nezapomeň, že milovaný člověk i po smrti stále žije a bojuje ...
Tvé slzy jsou kapkami hořkosti v jeho číši naděje.

více …

Pokušení a náprava

Tak, jako je strom v rovnováze na vlastních kořenech, tak udržujeme srdce v přítomnosti a dýcháme vliv minulosti...

více …

Nalezneš-li lásku

Nalezneš-li lásku, půjdeš světem jako někdo, kdo proměnil své vlastní srdce v Božský plamen, rozptylující temnotu...

více …

Případ Augusto dos Anjos

João de Scantimburgo: Nebyl text od Augusta dos Anjos, který jste napsal (automatickým písmem) pouhou inspirací vaší předchozí četby jeho knih?

více …

Vodnář, nádherná éra podmíněná mírem

Hele Alves: Ráda bych se dozvěděla odpověď na následující otázku: Duchové říkají, že se lidské bytosti neustále rodí, aby se dál vyvíjeli...

více …

Na prahu nové éry

Almir Guimarães (pokládá otázku): Pan José Polianzi se ptá: "Proč napsal Chico Xavier v roce 1935 v jedné ze svých knih, že je Mars obydlený, když americké sondy zjistily, že je stejně opuštěný, jako Měsíc?"

více …

Skleněná města, konec válečného období

Saulo Gomes: Pan Luiz Lopes, kolega z TV-Globo se ptá: V této době lidstvo přihlíží vesmírnému souboji, v němž "Apolo 15" míří na Měsíc. Věří spirituální mistři Chico Xaviera, že současná civilizace bude moci komunikovat s civilizacemi jiných planet?

více …

Ukázka z kapitoly O intelektu

Otázka - Může se lidská duše pozvednout k Bohu jen prostřednictvím morálního vývoje, bez přispění intelektu?

více …

Ukázka z kapitoly O životě a učení

Otázka - Může existovat inteligence bez spirituálního vývoje?

více …

Dokument „Krajní termín” podle Chico Xaviera

Dokument ve formě rozhovorů s lidmi blízkými Chicu Xavierovi a různými odborníky. Dílo se zabývá převážně jeho předpověďmi budoucích událostí.

více …

První setkání se spirituálním světem

Otázka - Jak začal Váš kontakt s přáteli, kteří již nejsou na tomto světě? Vzpomenete si na Vaše první setkání se spirituálním světem a jak se zrodilo ve Vaši mysli?

více …

Vývoj lidstva

Otázka: Může nám Emmanuel říci něco o odklonu zemské osy podle předpovědi od Ramatise?

více …

Spojení

Spirituální komunikace není jen výsada mediálních schopností.
Myšlenky jsou společným jazykem a činnost aktivního mozku je centrem neustálého vlnění, jsme ve spojení s tím, co poutá naši pozornost.

více …

Hlad a nevědomost

Učinili jsme přirovnání mezi hladem a nevědomostí - dvěma velkými pohromami lidstva a to nám pomáhá při studiu, aby nás světlo pochopení naučilo kráčet jistě a žít užitečně.

více …

Tři vlastnosti

Jestliže má médium negativní vlastnosti jako např. egoismus a pýchu, tak může zatemnit zprávu z Vyššího světa. Dobro je tedy nutnou podmínkou pro přijetí čisté zprávy. Zvažme tyto tři postoje zasazené do některých životních situací.

více …

Zázraky

Anselmo Duarte: Náš drahý bratře, Chico Xaviere, je to pro mne pocta, položit Vám otázku a myslím, že by jí chtělo položit mnoho lidí. Co si myslíte o takzvaných zázracích katolické církve a nebo o zjevení naší Nejsvětější Matky v Lurdech a ve Fátimě.

více …

Mládí

Durval: Neklid mladých trvá již mnoho staletí. Člověk obvykle rebeluje v období kolem 16 - 23 let. Potom se téměř vždy přizpůsobí a začlení do společnosti. V momentě, kdy se člověk adaptuje se jeho duše vyvine nebo přizpůsobí?

více …

Vesmír a fotografie biopole

Freitas Nobre: Vědci z NASA právě prozkoumali 2 meteority, na kterých našli 18 aminokyselin, z nichž 6 bylo stejného druhu, jako v buňkách živých organizmů na Zemi. Připustíme-li život na jiných planetách, jak jejich obyvatelé vypadají? Mohli by přátelé duchové pohovořit o těchto objevech prostřednictvím Chico Xaviera?

více …

Věda a Spiritismus

Durval: Žijeme ve věku počítačů. Kibernetika oslňuje svět. Stále více a více se člověk stává otrokem strojů. Zároveň se mi zdá, že má člověk stále méně času na rozjímaní o duchovních věcech. Chico, zničí nakonec chladný, vypočítavý a nebezpečný stroj člověka?

více …

Rodiče a děti

Otázka - Jaký má Spiritismus názor ohledně chování rodičů k problémovým dětem a naopak, jak by se měly chovat děti k problémovým rodičům?

více …

Opuštění těla ve snu

Otázka - Již 2x se mi přihodilo, že jsem spal a spatřil jsem pod sebou své tělo. Nevím zda to byl jen sen. Můžete mi říci svůj názor?

více …

Vývoj

Otázka - Proč se stále více zaměřujeme materiálně a opomíjíme duchovní stránku?

více …

Planeta Země

Otázka - Co nám může říci spiritistické učení o konci světa? Stane se Země, která je planetou utrpení, místem znovuzrození?

více …

Karma

Otázka - Pokud je odpuštění, tak proč existuje karma?

více …

Oddělení duše od těla a LSD

Otázka - Podobá se stav, při kterém duše opustí tělo smrti? Máte sám zkušenosti s mimotělesnými stavy a s používáním LSD?

více …

Chamtivost a úloha peněz

Otázka - Jak nahlíží spirituální svět na problém chamtivosti na Zemi?

více …

Sny

Otázka - Když se duše odpojí od těla během spánku, dokáže si vzpomenout na minulé životy? Jaká je vaše osobní zkušenost?

více …

Město „Náš domov”

Otázka - Duch André Luize popsal svou zkušenost posmrtného života v jednom duchovním městě ve své knize „Náš domov” (v originále „Nosso Lar”). Měl jste jako médium možnost si ověřit existenci tohoto města?

více …

Rozhlasový rozhovor s Chico Xavierem o blízkých událostech

Producenti rozhlasového pořadu pod vedením profesora J. Herculano Pirese se rohodli uskutečnit rozhovor s Chico Xavierem a proto přijeli do města Uberaba a tam nahráli dvouhodinový rozhovor s médiem a s jeho duchovními průvodci. Rozhovor se zaměřil na velmi aktuální události a byly odhaleny důležité věci, což je důvodem proč je chceme dále šířit. Uvádíme zde část rozhovoru.

více …
  Nic už Vám neunikne! Sledujte Chicoxavier.cz na Facebooku