Zázraky

všechny články články v této kategorii

(pozn. překladatele: V portugalštině se jméno "Panna Marie" překládá a používá jako "Nejsvětější Matka")

Anselmo Duarte: Náš drahý bratře, Chico Xaviere, je to pro mne pocta, položit Vám otázku a myslím, že by jí chtělo položit mnoho lidí. Co si myslíte o takzvaných zázracích katolické církve a nebo o zjevení naší Nejsvětější Matky v Lurdech a ve Fátimě. Může se jednat o materializaci ducha? Chtěl bych vědět, zda v některém z případů jmenovaní svatí katolické církve nechali nějaký vzkaz prostřednictvím Spiritismu?

Chico Xavier: My se cítíme velmi poctěni, že nám otázku položil velký představitel umění Brazílie - jakým je náš drahý Anselmo Duarte. Od dětství až do mládí jsem byl stoupencem katolické církve se stejným zápalem, s jakým se nyní věnuji křesťanskému spiritismu a vždy jsem cítil a byl v kostele svědkem nepředstavitelných duchovních zázraků. Často, převážně o ranních mších, když bylo možné vykonat přijímání všech věřících ve víře v Ježíše. Měli jsme příležitost vidět duchy svatých žehnající hostie a ty se pak proměňovali v květy světla, jež pak kněž podával na mši při přijímání. Na oltáři naší Nejsvětější Matky jsme často viděli záři světla ozařující všechny přítomné. Z oltáře, zasvěceného svaté Tereze, jsem často viděl padat růže přinesené zemřelými lidmi. Ti byli přáteli katolické církve a města Pedro Leopoldo. Nidky jsem si tyto jevy nedokázal vysvětlit. Měli jsme příležitost osobně navštívit Lurdy, díky Božímu milosrdenství a pomoci dvou drahých přátel. Jeden je z města Uberaba a druhý ze São Paulo.

Tam jsme viděli mimořádný důkaz víry a cítili jsme spiritualitu evangelia, jako by se zde křesťanství znovu narodilo ve své čistotě a ryzosti.

Každý projev Božské dobroty prostřednictvím katolické církve, jež považujeme za matku naší civilizace, je hoden naší úcty. Spiritismus se v zásadě nevymezuje od evangelických reformátorů. Duchové nás učí, že každé učení má pro věc jiné vysvětlení, ale stále jsme součástí jedné rodiny před Naším Pánem, Ježíšem Kristem. Ctíme papeže a všechny kardinály jako ochránce naší víry. Milujeme a vážíme si tradičního náboženství ve všem, v čem je dobré a co je na něm Božského, ačkoliv se osobně věnujeme křesťanskému Spiritismu podle konceptu Allana Kardeca. Mediumita nás povolala pro tento druh práce a je také hluboce křesťanská. Kvůli ní jsme opustili katolickou církev s požehnáním kněze, jehož jsme milovali jako vlastního otce.

Freitas Nobre: Dá se tedy říci, že je náboženství dobré a činí člověka lepším?

Chico Xavier: Všechna náboženství jsou dobrá, pokud jsou založená na principech lásky, měnící lidi ke konání dobra. Taková náboženství jsou aktem propojení a komunikace. Z moderního hlediska našeho života dochází ke komunikaci s božskými silami. Každé náboženství mající za cíl zdokonalení lidské bytosti, přinášející skutečný mír a lásku, aniž by někoho uráželo a vyvolávalo neúctu k někomu, takto založené náboženství je svatou cestou, kterou my křesťanští spiritisté respektujeme a musíme respektovat stále více.

Ukázky z knihy „Hippies a problémy světa”

Dílo poprvé vyšlo v Brazílii v roce 1972 jako 115. kniha. Název v originálu je „Dos Hippes aos problemas do mundo”. Obsahuje rozhovory z televizního pořadu Pinga fogo. Kniha je přepisem otázek a odpovědí, které v pořadu zazněly.

Všechny články v této kategorii

Předchozí článek (Mládí)

Další článek (Tři vlastnosti)

  Nic už Vám neunikne! Sledujte Chicoxavier.cz na Facebooku