Vývoj lidstva

všechny články články v této kategorii

Otázka: Může nám Emmanuel říci něco o odklonu zemské osy podle předpovědi od Ramatise?

(pozn. překladatele: Ramatis je jméno ducha, který nadiktoval desítky knih. Jeho poslední inkarnace byla v Indočíně v 10. století.)

Chico Xavier: Náš spirituální průvodce tvrdí, že nemůžeme opomenout velká období aktivity a pasivity, kterými Země prochází.
Každé období aktivity a pasivity planety, které je základem našeho přechodného pobytu, může být přepočítáno na 260 000 let. Když Země prochází obdobím pasivity, tak se život nově přeorganizuje a život má možnost vydat se novými cestami vývoje duší.
Tak to tvrdí Velcí učitelé ve vyšších světech, že v období aktivity trvající 260 000 let je počátečních 60 - 64 000 let využito na přetvoření počátků života.

Poté se hned rozvynou významné rasy a na pomyslném plátně se objeví události a úkoly týkající se vývoje ducha zabydleného na Zemi.
Po těchto 60 - 64 000 letech přetvoření naší planety Země máme každých 28 000 let velké změny.
Období následující po 64 000 letech žily na Zemi 2 rasy, jejichž stopy se ztratily kvůli jejich jednoduchosti.
Potom se tu objevila významná Lemuriánská rasa s velmi vyvinutou inteligencí a uznávající mnohem vyšší hodnoty v oblasti ducha.
Po uplynutí 28 000 let Lemuriánské rasy se objevila další významná rasa a to Atlantská na dalších 28 000 let důležité práce, ve které se inteligence světa významě vyvinula.


Období 260 000 let aktivity rozděleného po období 28 000 let. Jak je vidět nacházíme se těsně před vznikem nové významné rasy.


Nyní se nacházíme v posledních letech významné Árijské rasy.
Můžeme tyto rasy považovat za velké pracovní cykly, kdy jsme povolaní z tisíce různých důvodů, v každém roce našeho pobytu na planetě Zemi nebo mimo ni, abychom se spirituálně vyvíjeli, což je cílem našich snah, úkolů a důležitých otázek každého z nás.
Pro naši smysluplnější a úspěšnější spirituální práci a úsilí, které nám byly svěřeny do rukou, je důležité zkoumat současnou proměnu Země z morálního hlediska, abychom je neztratily ze zřetele, protože bychom mohli utrpět velké změny a odchylky. Interpretace filozofie a vědy je neustále podřízena Božské myšlence, jejíž velikost nemůžeme úplně pochopit.
Měli bychom naciťovat a rozeznávat jevy moderního života a proměny našeho zemského "domova", které se budou projevovat a naznačí nám začátek velké obnovy.
Tyto přívaly informací v myšlenkách lidí odhalují mimozemskou existenci. Opakované výzvy ze světa duchů, nápadné projevy těch, kteří jsou zdánlivě mrtví na Zemi, ale živý na věčnosti, jsou od přátel lidí z jiné vibrační úrovně, kde se lidstvo vyvíjí.
Všechen tento rozvoj zpráv, zvěstí a oznámení spirituálního života znamená naléhavost uplatňování Ježíšových lekcí pro člověka zabydleného na Zemi v tomto století. Měly by být ceněny a předkládány jako učební příklad pro všechny lidi různých kulturních odvětví, politiky i filozofie na světě a přináší vůli Boží, která je v zásadě vždy naší prací pro Vyšší Dobro.
Emmanuel nám doporučuje, abychom se efektivněji zajímali o upevnění morálních hodnot naší pozemské osobnosti v souladu se vzorem Evangelia našeho Božského Mistra. Ačkoliv se nám vše, co se stane může zdát senzační a překvapivé, naše srdce se pokorně skloní před Velkolepostí Pána, který nám umožňuje tolik na sobě pracovat a odhaluje nám významné budoucí události. Nový způsob života a nový vnitřní vývoj bude výzvou, které budeme muset čelit a zvládnout ji, abychom byli připraveni využít Nové Éry, která bude klidem po bouři a ulehčí nám náš vývoj.
Je velmi důležité zdůraznit, že nemáme protestovat proti absolutně radikální proměně našeho života na Zemi, která nastane ve 3. tisíciletí (pozn. překladatele: období od 1. 1. 2001 až 31. 12. 3000).
Lhůta 47 let je velmi krátká pro napravení morální nerovnováhy tolika století, po kterých jsme, ať společně nebo individuálně, získali mnoho dluhů v moudrosti a lásce a neustále vyzívají naši duši, abychom se pozvedli do dokonalejšího stavu existence.
Nemůžeme zapomenout, že supervzdělaná Evropa má do nebevolající karmické dluhy před Zákonem a v bolestivém očekávání bude následovat jejich nezbytná morální náprava.
V blízké budoucnosti čeká na naše duše velmi těžká práce.

Otázka: Došlo skutečně před 37 000 lety k potopení Atlantidy?
Chico Xavier: Emmanuel říká, že výpočet je přibližně správný. Poslední ostrovy, na kterých se zachránil zbytek Atlantské civilizace, se potopili přibližně 9 - 10 000 let před Sokratovým Řeckem.

Tento rozhovor se konal 5. 1. 1954 a poprvé byl publikován ve spiritistickém časopisu "Revista Espírita Allan Kardec" v čísle 43.
Odpovídá: Chico Xavier za vedení Emmanuela

Zdroj: https://docs.google.com/document/d/1Q2Z5-DqEJa5mvWjjtKdUXZci8315kEK8N_27_6sAtgc/edit

Předchozí článek (Spojení)

Další článek (První setkání se spirituálním světem )

  Nic už Vám neunikne! Sledujte Chicoxavier.cz na Facebooku