Tři vlastnosti

všechny články články v této kategorii

Jestliže má médium negativní vlastnosti jako např. egoismus a pýchu, tak může zatemnit zprávu z Vyššího světa. Dobro je tedy nutnou podmínkou pro přijetí čisté zprávy. Zvažme tyto tři postoje zasazené do některých životních situací.

Ve společnosti:

Egoismus dělá to co chce.
Pýcha koná jak se jí zachce.
Dobro dělá to co může a přesáhne vlastní povinnosti.

V práci:

Egoismus využije vše, co se jí zlíbí.
Pýcha si podmaní vše, co vidí.
Dobro neustále koná.

V kolektivu:

Egoismus upozorňuje na sebe.
Pýcha myslí na sebe.
Dobro slouží všem.

V pátelství:

Egoismus využívá situace.
Pýcha volá po privilegiích.
Dobro se zřekne vlastního dobra.

Ve víře:

Egoismus předstírá.
Pýcha si stěžuje.
Dobro naslouchá.

Při zodpovědnosti:

Egoismus uniká.
Pýcha utlačuje.
Dobro spolupracuje.

Při utrpení druhých:

Egoismus zapomene.
Pýcha zavrhuje.
Dobro pomáhá.

Při studiu:

Egoismus předstírá, že ví.
Pýcha nechce vědět.
Dobro se vždy učí, aby dělalo to nejlepší.

Směr Spiritistické Doktríny je vždy jasný a čistý. Egoismus a pýcha jsou dva temné směry vedoucí ke zkaženosti a zločinu. Jen dobro má schopnost věrně přenášet Božskou Inspiraci a proto je nezbytné ho nejen obdivovat a šířit, ale především ho chtít z celého srdce praktikovat.Veřejná přednáška konaná dne 22. 2. 1960

Ukázky z knihy „Mediální setba”

Kniha vznikla v roce 1960 a o rok později byla vydána jako 66. kniha. Obsahuje 90 přednášek na různá témata, jež se konaly v centru „Comunhão Espírita Cristã”. Autorem přednášek je Emmanuel a zapsal je Chico Xavier.

Všechny články v této kategorii

Předchozí článek (Zázraky )

Další článek (Hlad a nevědomost)

  Nic už Vám neunikne! Sledujte Chicoxavier.cz na Facebooku