Mládí

všechny články články v této kategorii

Durval: Neklid mladých trvá již mnoho staletí. Člověk obvykle rebeluje v období kolem 16 - 23 let. Potom se téměř vždy přizpůsobí a začlení do společnosti. V momentě, kdy se člověk adaptuje se jeho duše vyvine nebo přizpůsobí?

Chico Xavier: Když se přizpůsobíme dobru, jde vždy o dobro ostatních a z něj se rodí naše vlastní dobro. V současné době se často chováme k mladým jako k nepřátelům a to je chyba, protože jsou našimi následníky. Nesou v sobě odlišné vnímání života v originálních impulzech, jimž nemůžeme naslouchat v celé jejich síle. Naši mladí potřebují především naše pochopení. Přirozeně je nemůžeme nutit do zhýralostí a brzdit v nich impuls k samostatnosti, k realizování a odpoutání se od našeho osobního života.

My zkušení a starší jsme na nich nezávislí a nesmíme je omezovat našimi názory. Za minulých 40 let jsme měli možnost vidět stovky, možná tisíce mladých i starších, kteří plakali na našich ramenou z důvodu majetnické lásky často zpomalující osobní vývoj a způsobující mnoho škod v našem rodinném i kolektivním životě.

Tolik mladých bere drogy! Tolik se jich uchyluje do nemocnic! Tolik se jich chce zbavit svých vlastních povinností a utíkají k nezodpovědnosti! Mnohokrát odcházejí ze studií kvůli utlačovatelským vlivům těch, kteří byli povoláni k jejich vedení v praktickém životě. Zároveň vidíme mnoho plačících rodičů a učitelů, protože je nemohou ovládat. Proč nemůžeme milovat ostatní tak, jako sami sebe? Mladí i o generaci starší žijí svou fyzickou zkušenost ve své době. Proč my starší neochráníme svou nezávislost poskytnutím nezávislosti mladým, kteří jsou nadějí lidstva, našimi dětmi a nástupci, jejichž posláním je uskutečňovat úkoly, pro které se narodili? Allan Kardec tvrdí v otázce číslo 385 z knihy "Kniha duchů" velmi výstižně to samé a to již před více než sto lety.

Naše děti jsou duchové, kteří přišli za úplně jiných podmínek než my. Jsou hodni našeho největšího respektu. My potřebujeme dialog a skutečnou komunikaci a ne jen citové výlevy. Mluvit s našimi dětmi a rodiči jako s velkými přáteli, kteří se vzájemně propojují svými zkušenostmi.

Dialog ale nikdy nebyl hádkou. Komunikace nikdy nebyla systematická cenzura. V žádném případě neodsuzujeme dospělé, ani necenzurujeme mladé. Bedlivě nasloucháme lekci našeho Emmanuela, kde nás vyzývá k zamyšlení, že se zrodila psychoanalýza se Sigmundem Freudem prostřednictvím západní civilizace. Prostřednictvím ní jsme byli individuálně a speciálně léčeni, abychom se přizpůsobili lásce, jež nás učí Ježíš. A Ježíš nás učí: "Milujte se navzájem tak, jako vás miluji já!"

Tato Ježíšova věta nevzešla z žádného lidského nařízení. Přišla od toho, jehož nazýváme náš Pán. Proč nemůžeme milovat naše mladé a pomáhat jim stát se sami sebou? A proč nám nepomohou, abychom nežili jako v evropských státech ve velkých pozlacených palácích, kde je na starší pohlíženo, jako na neužitečné a vyřazené ze společnosti pro svůj vysoký věk? Dospělý mohou pečovat o své zdraví, mohou chránit naše děti a také pomáhat ostatním, aby každý měl svůj domov, svůj svět, své koníčky, své povolání a svůj život. Současně mohou mít své rodiny, kde se budou všichni navzájem milovat.

Prosíme za prominutí svého tazatele doktora Durvala Monteira, že tak natahujeme odpověď. Ale otázka je důležitá a my se nesmíme chovat k ostatním jako ke svým nepřátelům. My jsme bratři. Jsme otcové, děti, rodiče, přátelé, manželé, manželky, tetičky, strýcové, kamarádi a především jsme nesmrtelní duchové, děti Boha.

Každý z nás tvoří svůj vlastní svět, jež je stvořen Bohem. Raďme a pomáhejme mladým našimi zkušenostmi a oni nám budou pomáhat svými silami a budou nás milovat, protože všichni potřebují lásku. Vzájemný respekt je důležitý, aby každý mohl být sám sebou a abychom všichni mohli žít v míru bez nutnosti upadat do neuróz a poté do psychóz.

Život může být školou bez poranění za občasného odpočinku. Všichni jsme ale byli povoláni do práce.

Ukázky z knihy „Hippies a problémy světa”

Dílo poprvé vyšlo v Brazílii v roce 1972 jako 115. kniha. Název v originálu je „Dos Hippes aos problemas do mundo”. Obsahuje rozhovory z televizního pořadu Pinga fogo. Kniha je přepisem otázek a odpovědí, které v pořadu zazněly.

Všechny články v této kategorii

Předchozí článek (Vesmír a fotografie biopole)

Další článek (Zázraky )

  Nic už Vám neunikne! Sledujte Chicoxavier.cz na Facebooku